Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2017Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMELPRO 2018MembránaPlocha

News

06.12.2016 - 14:57 | News

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na konferenci MEMPUR – Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, která se bude konat od 29. 5. do 1. 6. 2017 v Pardubicích.

31.10.2016 - 14:05 | News

Letošní ročník Semináře MEMPROPO 2016 byl zaměřen zejména na podstatné výsledky projektu QJ1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi.
Stejně jako v minulém roce byl i letos vydán sborník Membránové procesy v potravinářství 2016.
 

31.10.2016 - 09:48 | News

Dne 12.10.2016 se v Membránovém inovačním centru (MIC) společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem konal již 4. ročník Workshopu studentských prací. Velké poděkování patří všem, kteří tuto podpořili.

 

 

12.09.2016 - 11:15 | Membránové procesy, Publikace, News, Vzdělávání

Česká membránová platforma nabízí sérii odborných publikací věnovaných problematice membránových procesů: Anglicko-český a česko-anglický membranologický výkladový slovník, publikaci Membránové procesy a tři monografie Elektromembránové procesy, Tlakové membránové procesy a Membránové dělení plynů a par.

11.07.2016 - 16:13 | News

Dne 13. října 2016 se bude v Membránovém inovačním centru (MIC) ve Stráži pod Ralskem konat seminář MEMPROPO k projektu QJ 1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi (zkráceně KUSmem). ​
Semináři bude předcházet výjezdní zasedání řídícího výboru, které se také uskuteční v prostorách (MIC) dne 12. října 2016.

 

14.06.2016 - 10:32 | News

Na základě řady žádostí o zpracování vodných roztoků solí, pro které by bylo výhodné využít elektrodialýzu s bipolárními membránami, bychom vás rádi pozvali na workshop, jehož tématem bude teorie a praxe elektrodialýzy s bipolárními membránami (EDBM). Workshop se bude konat v týdnu od 19. - 23. 9. 2016 v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem
Pro účastníky workshopu bude připravena série přednášek o teoretických základech EDBM, diskuse jednotlivých případů a možnost přivézt si vlastní vzorky k testování na laboratorním systému EDBM v laboratořích společnosti MemBrain s.r.o. – v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem.

Krátce

Vyzkoušejte samostudijní kurz o Membránových procesech.

KALENDÁŘ AKCÍ CZEMP:

  • 12.10.2016: Workshop studentských prací - 4.ročník
  • 13.10.2016: Seminář MEMPROPO - Seminář k projektu QJ 1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi (zkráceně KUSmem). Informaci o semináři z minulého roku naleznete zde

NOVINKY:

Česká membránová platforma Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2017.

31.10.2016Seminář Membránové procesy v potravinářství podruhé ve Stráži pod Ralskem

31.10.2016 - Ohlédnutí za 4.ročníkem workshopu studentských prací ve Stráži pod Ralskem

12.1.2016: Změna názvu a sídla CZEMP 
K 7.1.2016 Česká membránová platforma, v souladu s NOZ o přeměně občanských sdružení na spolky, upravila svůj název na Česká membránová platforma, z.s. a dále změnila své sídlo na Mánesova 1580, Česká Lípa. Ostatní údaje, e-mailové adresy a telefonní čísla zůstávají beze změny.

 

Členským subjektům CZEMP nabízíme možnost prezetace jejich aktivit a akcí z oblasti membránových procesů a zveřejnění informací o volných pracovních místech na našich stránkách a v newsletteru. Kontatujte nás a váš příspěvek rádi zveřejníme na webu, v kalendáři akcí a na facebooku.

 

Buďte ve spojení s CZEMP i na facebooku a youtube.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz