Czemp

Česká membránová platforma
Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMELPRO 2018MembránaPlocha

News

 
27.07.2017 - 13:51 - News, Projekty

Již třetí ročník semináře MEMPROPO - Membránové procesy v potravinářství se bude konat dne 18. října 2017 v Praze. Na organizaci semináře se podílí Česká membránová platforma, z.s., Česká technologická platforma pro potraviny a Výzkumný ústav mlékárenský. Akce se uskuteční v rámci realizace projektu QJ1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi.

Více informací o programu semináře a registrace pro zájemce budou zveřejněny v srpnu 2017.

 

08.06.2017 - 11:25 - News

V týdnu od 29.5. do 1.6.2017  se uskutečnil první ročník konference MEMPUR - membránové procesy pro udržitelný rozvoj, kterou pořádala Česká membránová platforma ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, v jejichž prostorách se konference konala.

Akci navštívilo 120 účastníků, bylo prezentováno 40 přednášek a 34 posterů představujících aktuality z oblasti membránových procesů. Součástí vědeckého programu bylo také ocenění nejlepších příspěvků, které udělovala komise složená z členů vědeckého výboru konference. Ceny byly předány v průběhu závěrečného ceremoniálu. 

30.05.2017 - 15:41 - News

Stejně jako v předchozích letech, pořádá Česká membránová platforma i v letošním roce, ve spolupráci se společností MemBrain s.r.o., již 5. ročník Workshopu studentských prací, který se uskuteční 18. 10. 2017 v prostorách Membránového inovačního centra společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem. Zájemcům nabízíme možnost prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových i dizertačních prací a výsledky studentských odborných praxí/stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů formou ústních prezentací a posterů. Termín pro zasílání abstraktů a plných textů v anglickém jazyce je 11. 9. 2017.

Registrujte se ZDE

Kvalitu prací bude hodnotit komise složená z odborníků z oblasti membránových procesů ve složení :
Pavel Izák (Institute of Chemical Process Fundamentals AS CR, v.v.i.), Libuše Brožová (Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i.), Jakub Peter (Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i.), Martin Tomáš (University of West Bohemia) a Marek Bobák (MemBrain s.r.o.).

V závěru workshopu bude udělena cena za nejlepší přednášku a poster. V rámci workshopu bude vydán sborník příspěvků v anglickém jazyce, doplněný  CD s fulltexty. Své příspěvky zasílejte ve formátu šablony, která je přílohou tohoto článku.

Hlavním přínosem pro účastníky workshopu bude získání zkušenosti s prezentací a obhájením výsledků své práce před odborným publikem, navázání nových kontaktů a nabytí zkušeností z oblasti výzkumu, vývoje a aplikacemi v oboru membránových procesů. Propagace výsledků, kterých studenti dosáhli, přispěje k popularizaci a rozvoji membránového oboru a k podpoře mladé generace v oblasti studia technických oborů.

Obecné informace:
Odborný program workshopu bude zahájen v 9:30, předpokládané ukončení v 16.00 hodin. V průběhu akce bude zajištěno občerstvení zahrnující oběd. 

Doprava Liberec-Stráž p.R. a zpět:
Pro zájemce o dopravu bude 18.10.2017 v 8:15 před staniční budovu nádraží ČD v Liberci přistaven mikrobus Poloha nádraží. Plánovaný odjezd mikrobusu je nejpozději v 8:30 hodin. Zájem o dopravu vyznačte v registračním formuláři. 
V případě jízdy osobním vozem je možné parkování před vstupem do areálu MEGA a.s. a MemBrain s.r.o.

Pokud máte zájem o účast na workshopu, kontaktujte pracovníky České membránové platformy na e-mailové adrese info@czemp.cz nebo na telefonu 724 959 544. Abstrakty a fulltexty posílejte v angličtině do 11.9.2017!

 

10.05.2017 - 22:33 - News

Konference MEMPUR se bude konat za několik týdnů v Pardubicích. Přijímání abstraktů již bylo zastaveno,  ale ještě pořád se můžete konference zúčastnit a dozvědět se zajímavosti z oblasti membránových procesů. Prezentováno bude čtyřicet přednášek a třicet čtyři posterů vztahujících se k tématům konference. 

28.04.2017 - 14:43 - News

Česká membránová platforma, z.s. ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR vás zve na informační seminář Program HORIZONT 2020 - aktuální směry výzkumu a připravované výzvy v oblasti průmyslových technologií a energetiky, který se bude konat 19. června 2017  v Technologickém centru AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

07.03.2017 - 16:31 - News, Projekty

V únoru 2017 získala Česká membránová plarforma, z.s., na základě žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,  podporu projektu MEMPRO - Membránové procesy (registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007060). Projekt je řešen v rámci programu podpory Spolupráce - Technologické platformy, prioritní osy OP PIK PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Podpora realizace projektu je po dobu 36 měsíců, se zahájením od 1.3.2016 až do 28.2.2019.

16.02.2017 - 15:20 - News

Kapacita semináře byla naplněna, pokud vás téma semináře zaujalo a nestihli jste se přihlásit, sledujte naše stránky - seminář se bude opakovat nebo nás kontaktujte.

Pokud jste začínajícím nebo zkušeným autorem a zajímáte se o problematiku správné grafické úpravy textu (nadpisy, odstavce, písmo, stránkový a řádkový zlom, výčty atd.), úpravy obrázků a tabulek, umístění matematických a chemických rovnic, obrázků a jiných objektů, řešíte způsob uvádění citačních odkazů a psaní seznamů citací i formální náležitosti různých typů psaných dokumentů, ale také způsob přednášení a vhodné zpracování počítačových prezentací, posterů apod. Nenechte si ujít seminář PREZENTACE JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VĚDECKÉ PRÁCE, který pořádá Česká membránová platforma, z.s. ve spolupráci s RNDr. Evou Julákovou, CSc. Seminář se bude konat 15. března 2017 od 13:00 hod do cca 16:30 hod v budově A VŠCHT Praha, Technická 5, 4. patro, číslo místnosti 402.

Rozvrh semináře a důvody, proč se semináře zúčastnit

31.01.2017 - 14:36 - News

Realizace projektu Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti (ARoMem) byla ukončena již na podzim 2014, ale Česká membránová platforma nadále pokračuje v činnosti, která byla projektem úspěšně nastartována. Cílem projektu bylo propojení českých vzdělávacích, výzkumných, inovativních a průmyslových subjektů a státní správy na poli membránových procesů, které patří k představitelům pokročilých a perspektivních technologií.

V listopadu 2016 jsme odevzdali již druhou monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu ARoMem a i tato byla schválena. Ve třetím roce udržitelnosti projektu bude nejvýznamnější akcí organizace národní konference MEMPUR, která byla připravována již v rámci ARoMem. Konference se bude konat na přelomu května a června v Pardubicích a více informací o ní získáte na www.mempur.cz.

06.12.2016 - 14:57 - News

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na konferenci MEMPUR – Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, která se bude konat od 29. 5. do 1. 6. 2017 v Pardubicích.

31.10.2016 - 14:05 - News

Letošní ročník Semináře MEMPROPO 2016, který pořádala Česká membránová platforma ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským, byl zaměřen zejména na podstatné výsledky projektu QJ1510341 Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi.
Stejně jako v minulém roce byl i letos vydán sborník Membránové procesy v potravinářství 2016.
 

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...