Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2018Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

News

 
20.03.2014 - 14:34 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma o.s. uspořádala v rámci projektu ARoMem workshop Integrované membránové procesy, který se konal ve dnech 4.-5. března 2014 na Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí VUT v Brně. Součástí dvoudenního programu byla i exkurze do státního podniku DIAMO a.s., o.z. GEAM v Dolní Rožínce. Workshopu a následné exkurze se zúčastnilo téměř 50 účastníků z řad studentů, akademických pracovníků i zástupců průmyslových podniků, které využívají membránové technologie. Prezentace přednášejících jsou pro zájemce přiloženy k článku. 

20.01.2014 - 10:22 - News, Projekty, Vzdělávání, Praxe, Stáže

Rovněž v roce 2013 podpořila Česká membránová platforma (CZEMP) v rámci projektu ARoMem studenty mimopražských VŠ a pracovníky V&V formou zajištění odborných praxí u průmyslových a inovačních členů platformy, zahraničních stáží V&V pracovníků na prestižních evropských pracovištích a v neposlední řadě nabídla cyklus vzdělávacích přednášek v rámci systematizace výuky membránových procesů na technických vysokých školách v ČR. Podpora bude pokračovat i v roce 2014.

14.01.2014 - 15:10 - News, Vzdělávání, Semináře

V dnech 4. a 5. března 2014 se v Brně na fakultě chemické VUT uskuteční další z řady odborných seminářů na téma Integrované membránové procesy. Součástí programu druhého dne semináře bude zajímavá exkurze do státního podniku DIAMO o.z. GEAM v Dolní Rožínce a přednáška o jejich zkušenostech s membránovými technologiemi.

01.01.2014 - 17:41 - News, Projekty

Česká membránová platforma má za sebou druhý rok realizace projektu ARoMem a vstupuje do třetího závěrečného období. Velká pozornost byla v uplynulém roce věnována přípravě monografií, na vybraných vysokých školách byl nastartován výukový modul o membránových procesech, ve spolupráci s členskými subjekty pokračovaly studentské praxe a zahraniční stáže. CZEMP uspořádala řadu seminářů pro studenty, akademiky, zástupce průmyslu i laickou veřejnost. Ve stejném duchu bude pokračovat i rok 2014, kde bude velký důraz kladen na vydání monografií, organizaci mezinárodní konference MELPRO a řadu dalších aktivit projektu.

27.11.2013 - 13:51 - News

Česká membránová platforma o.s. uspořádala v rámci projektu ARoMem úspěšný seminář  Membránové bioreaktory, který se konal 20. listopadu v Benecku. Předmětem semináře bylo souhrnné seznámení s problematikou membránových bioreaktorů (MBR), od základních principů až po prezentaci praktických zkušeností s provozem technologie MBR. Prezentace jednotlivých témat byla doplněna praktickou exkurzí na ČOV Benecko, která po rekonstrukci využívá MBR technologii již více než 1 rok.

23.10.2013 - 09:52 - News

V říjnu 2013 se v rámci vzdělávacích aktivit projektu ARoMem OP VK uskutečnily dva odborné semináře na téma membránové materiály a elektromembránové procesy, které se se setkaly s velkým ohlasem jak u studentů středních a vysokých škol, tak u pracovníků z akademické a průmyslové sféry. Kvalitní práce z oblasti membránových procesů představili studenti v rámci workshopu studentských prací, který proběhl v Liberci. V listopadu si nenechte ujít seminář na téma membránové technologie pro úpravu vod v energetice (12.11.) a membránové bioreaktory (20.11.).

17.10.2013 - 10:22 - News

Seminář Membránové bioreaktory byl díky zajištění exkurze v prostorách čističky odpadních vod v Benecku přesunut a bude se konat v hotelu Skalka, Benecko 166. Termín semináře zůstává nezměněn - 20.11.2013. Podrobný program semináře najdete v přílohách článku.

16.10.2013 - 12:15 - News

Česká membránová platforma přináší svým členům, v rámci mapování oboru membránových procesů, přehled zajímavých odborných publikací z roku 2012 a knih, které vyšly nebo vyjdou do konce roku 2013. V tomto a příštím roce vyjdou ve Vydavatelství VŠCHT tři odborné monografie membránových procesů.

26.08.2013 - 14:37 - News, Vzdělávání, Semináře

Na podzim 2013 pořádá Česká membránová platforma (CZEMP) v rámci vzdělávacích aktivit projektu ARoMem OP VK odborné semináře na zajímavá témata:  Membránové materiály 2.10.2013 (Praha), Elektromembránové procesy 10.10.2013 (Stráž pod Ralskem), Membránové bioreaktory 20.11.2013 (Benecko). Podrobnosti včetně programu, pozvánky a přihlášky najdete v článku.

29.07.2013 - 11:38 - News, Vzdělávání, Kurzy

Dalším z řady vzdělávacích kurzů, které Česká membránová platforma o.s. pořádá v rámci projektu ARoMem pro pracovníky výzkumu a vývoje svých členských subjektů je „Transfer technologií a inovační proces“. Kurz se koná ve dnech 24. – 25. 10. 2013 v prostorách Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity v Brně. Členům platformy nabízíme 11 volných míst.

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...