Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2018Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

News

 
29.01.2013 - 12:39 - News, Vzdělávání, Semináře

Česká membránová platforma ve spolupráci s Ústavem vinohradnictví a vinařství ZF Mendelu v Brně, společnostmi MemBrain s.r.o. a  Ircon organizuje seminář na téma Moderní membránové technologie ve vinařství, který se bude konat 27. února 2013 od 13:30 hodin v konferenčním sále Ústavu vinohradnictví a vinařství v Lednici.

24.01.2013 - 08:39 - News

Přinášíme aktualizovaný přehled nových výzev pro rok 2013.

21.12.2012 - 13:36 - News, Vzdělávání, Semináře

Zájemci o chemii z řad studentů, pedagogů a laické veřejnosti se zúčastnili informačního semináře, který v rámci projektu ARoMem uspořádala Česká membránová platforma dne 13. 12. 2012 ve Stráži pod Ralskem.

21.12.2012 - 13:27 - News, Inovace, Volná pracovní místa

Zveřejňujeme nabídku pracovních pozic členských subjektů: aktuální místa ve společnosti MemBrain s.r.o.: Vedoucí oddělení membrán, Výkonný ředitel společnosti MemBrain s.r.o., Výzkumný pracovník - Membránový specialista, elektromembránové procesy.

Pokud chcete zveřejnit nabízené pozice vaší organizace nebo se ucházíte o místo v oblasti membránových procesů a v příbuzných oborech, napište nám na email info@czemp.cz.

21.12.2012 - 12:56 - News, Vzdělávání

Česká membránová platforma v rámci projektu ARoMem připravuje pro studenty chemických i nechemických vysokých škol výukový modul věnovaný problematice membránových procesů, tj. cyklus dvanácti přednášek o nejdůležitějších membránových procesech z hlediska teorie těchto procesů i jejich praktického využití.
 

21.11.2012 - 14:38 - News

V 11/2012 čísle časopisu Chemické listy byla publikována recenze na učebnici Membránové procesy, jejíž vznik iniciovala Česká membránová platforma. Autorem recenze je RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

21.11.2012 - 10:33 - News, Projekty

Tisková zpráva. Česká Lípa 20.11.2012

Česká membránová platforma v říjnu úspěšně uzavřela první rok realizace projektu ARoMem – Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0095.

20.11.2012 - 11:27 - News

Aktualizovaný přehled otevřených výzev poskytuje informace o vyhlášených výzvách z jednotlivých oblastí zájmu a to především z oblasti Výzkum, vývoj a inovace, Vzdělávání, Rozvoj lidských zdrojů, Podnikání a Životní prostředí v operačních programech OPPI, OPVK, OP VaVpI a OPLZZ a také Eurostars a 7 RP využitelných pro naše členské subjekty. Nově zveřejňujeme 5. výzvu vyhlášenou CzechInvestem do projektu Czech Accelerator 2011 - 2014, který je určen firmám disponujícím inovativními produkty, jenž mají šanci uspět na globálním trhu a jejichž podnikání probíhá v oblastech biotechnologií, ICT, life sciences, zdravotnické techniky, čistých technologií, nanotechnologií a přesného strojírenství. Přihlášky je možné podávat do 14. února 2013.

06.11.2012 - 08:08 - News, Vzdělávání, Kurzy

Česká membránová platforma o.s. pořádá v rámci projektu ARoMem pro pracovníky výzkumu a vývoje svých členských subjektů dvoudenní vzdělávací kurz „Řízení projektů vědy a výzkumu“. Kurz se koná ve dnech 3. – 4.12.2012 v prostorách Inkubátoru ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3 (a roh ulice Šolínovy), Praha 6 – Dejvice. 

24.10.2012 - 10:02 - News, Membránové procesy, Vzdělávání

Česká membránová platforma provedla v rámci svých aktivit podrobné mapování stavu výuky membránových procesů na technických vysokých školách v České republice. V obsáhlém dokumentu najdou zájemci o membránovou problematiku shrnutí jednotlivých stupňů studia, přehled technických a přírodovědných vysokých škol v ČR a detailní pohled na nabízené programy a obory jednotlivých vysokých škol. Součástí je rovněž souhrn sylabů a závěrečných prací týkajících se membránových procesů. V přílohách nechybí podrobný popis výuky na vybraných vysokých školách v ČR. Po mapování stavu výuky pokračuje CZEMP v aktivitách v oblasti vzdělávání a popularizace membránových procesů zpracováním výukového modulu představujícího soubor přednášek na jednotlivých vysokých školách.

Stránky

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...