Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2018Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

Filtrovat subjekty

FAKULTA POTRAVINÁŘSKÉ A BIOCHEMICKÉ TECHNOLOGIE (FPBT)

Sféra: 
Akademická sféra
Členství v CZEMP: 
Ano