Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2018Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

GS – separace plynů

Separace plynů je operace, při které dochází k dělení plynů dle velikosti molekul, rozpustnosti v membráně, difuzivity.

Tímto procesem se zabývají: