Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2018Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

VP – separace par

Průnik páry, přechod z parního do jiného parního prostředí.

Tímto procesem se zabývají: