Czemp

Česká membránová platforma
MELPRO 2018Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

UF – ultrafiltrace

Tlaková membránová operace, při které se oddělují částice a makromolekuly o molární hmotnosti větší než 103 a menší než 106, popř. v rozmezí 2 nm až 0,1 μm.

Tímto procesem se zabývají: